Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/08

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

DHG: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 (15%)

KCE: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012
(4%)

FPT: Ngày GDKHQ…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/lich-su-kien-va-tin-van-chung-khoan-ngay-15-08.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s