LHC: EPS 6 tháng đạt 15.827 đồng/cổ phiếu

Riêng việc hợp nhất vốn chủ sở hữu của công ty con là CTCP Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) đã mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ 24 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/lhc-eps-6-thang-dat-15-827-dong-co-phieu.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s