Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cuối năm

Không còn rầm rộ công bố lãi như trước đây, sơ kết nửa đầu chặng đường năm 2013, các ngân hàng khá dè dặt thông báo về kết quả kinh doanh. Nhìn chung, lợi nhuận của các ngân hàng đều sụt giảm mạnh, tuy nhiên họ vẫn hy vọng…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/ky-vong-tang-truong-tin-dung-cuoi-nam.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s