Kích thích kinh tế, không thể chỉ bơm tiền

Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, TS. Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia cho rằng, các biểu hiện ban đầu cho thấy, kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/kich-thich-kinh-te-khong-the-chi-bom-tien.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s