HP thử nghiệm thiết bị Android với tỷ lệ màn hình như iPad

Thông số máy Android của HP. 

Thông tin về model sắp ra mắt của HP bị rò rỉ thông qua kết quả thử nghiệm hiệu năng benchmark trên GFXBench. Cấu hình của sản phẩm này lại khá mạnh với độ phân giải cao, chip xử…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/hp-thu-nghiem-thiet-bi-android-voi-ty-le-man-hinh-nhu-ipad.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s