DN loay hoay với chính sách thuế

Nhiều kiến nghị trong đó có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), đã được nêu ra tại buổi đối thoại giữa các DN và lãnh đạo Cục Thuế tại TP HCM.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/dn-loay-hoay-voi-chinh-sach-thue.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s