Điểm sáng FDI và nỗi lo…

Trong bối cảnh nền kinh tế chật vật cán mốc tăng trưởng 4,9%, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn phát triển tốt và trở thành điểm sáng.

Tuy nhiên, chính sự “tỏa sáng” đó đã làm nảy sinh những…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/diem-sang-fdi-va-noi-lo.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s