Đi tìm mô hình giám sát tài chính hiệu quả

TS. Nguyễn Đại Lai, TS. Trịnh Quang Anh và rất nhiều chuyên gia khác cùng đồng tình việc cần phải có một hệ thống giám sát tài chính hiệu quả.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/di-tim-mo-hinh-giam-sat-tai-chinh-hieu-qua.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s