DATC sẽ mua nợ của Công ty cổ phần Bắc Trung Nam

Để xử lý tồn tại tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp và giúp Công ty cổ phần Bắc Trung Nam không bị phá sản, DATC đã đề nghị các ngân hàng chủ nợ của công ty này hợp tác với DATC để đánh giá tình hình công nợ và thống nhất…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/datc-se-mua-no-cua-cong-ty-co-phan-bac-trung-nam.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s