Có ‘cơ sở ‘ để tiếp tục giảm lãi suất cho vay

(NDHMoney) Trong bối cảnh rủi ro kinh doanh giảm bớt từ cả phía ngân hàng cũng như doanh nghiệp, lãi suất cho vay được kỳ vọng sẽ được các NHTM điều chỉnh giảm dần sau khi lãi suất huy động được duy trì ổn định ở mức thấp…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/co-co-so-de-tiep-tuc-giam-lai-suat-cho-vay.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s