Chủ tịch Quốc hội lại thất vọng vì Luật Hộ tịch

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch chiều 13/8 – Ảnh: CTV

Chưa thuyết phục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật Hộ tịch lại thêm một lần lỡ hẹn trình ra Quốc hội theo dự…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/chu-tich-quoc-hoi-lai-that-vong-vi-luat-ho-tich.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s