Cấp cứu ngành nông nghiệp

Hiện tượng nông dân bỏ ruộng ở nhiều tỉnh, thành thời gian qua đã tác động xấu đến sự phát triển kinh tế, đồng thời cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh lương thực.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/cap-cuu-nganh-nong-nghiep.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s