Blog chứng khoán: Lệnh mua bị đánh úp?

Thanh khoản của blue-chips phần lớn tạo thành sau 2h, đúng vào thời điểm thị trường suy sụp mạnh.

Thị trường ngày 13/8/2013:

Dù hôm nay thị trường có suy yếu vì các mã lớn thì cũng không thể phủ nhận được là biến động…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/blog-chung-khoan-lenh-mua-bi-danh-up.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s