Blog chứng khoán: Điểm số không quan trọng

Nhìn vào kháng cự hay hỗ trợ của VNI lúc này không rõ ràng. Đa số cổ phiếu thực tế hôm nay yếu hơn Index.

Thị trường ngày 14/8/2013:

Một so sánh thú vị hôm nay: Dao động của VNI cố gắng lấy lại hết những gì mất trong đợt…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/blog-chung-khoan-diem-so-khong-quan-trong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s