ANV khó hoàn thành kế hoạch năm

(NDHMoney) 6 tháng đầu năm, CTCP Nam Việt (mã ANV – HOSE) đạt doanh thu 1.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,4 tỷ đồng (tương đương với 13% kê hoạch cả năm).

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/anv-kho-hoan-thanh-ke-hoach-nam.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s