AloBacsi ơi, em phải làm gì để thai nhi không bị thiếu chất?

Từ khi mang thai tháng thứ 2 em cứ uống sữa bầu và viên Sắt là bị nôn. Mong BS cho em lời khuyên để bé không bị thiếu chất.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/alobacsi-oi-em-phai-lam-gi-de-thai-nhi-khong-bi-thieu-chat.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s