Vì sao nông dân bỏ “tấc vàng”?

Thu nhập không đủ trang trải cuộc sống thì thật khó buộc người nông dân gắn bó với đất đai, với việc trồng cấy.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/vi-sao-nong-dan-bo-tac-vang.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s