Vân Đồn sẽ thành đặc khu hành chính-kinh tế?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết trên cơ sở đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Chính phủ sẽ xem xét các cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm xây dựng đặc khu hành chính – kinh tế Vân Đồn trình Trung ương và Quốc hội…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/van-don-se-thanh-dac-khu-hanh-chinh-kinh-te.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s