Trái phiếu Hòa Phát, phát hành nhanh, trả nhanh

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa hoàn thành thanh toán đúng thời hạn 200 tỷ đồng trái phiếu còn lại trong gói trái phiếu 800 tỷ đồng phát hành vào tháng 7/2010 thông qua Ngân hàng ANZ.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/trai-phieu-hoa-phat-phat-hanh-nhanh-tra-nhanh.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s