Tìm “điểm nghẽn” để xử lý nợ xấu

“Những khoản nợ xấu chậm xử lý cứ chồng chất lên nhau, việc xử lý nợ xấu vì vậy cũng mất đi chi phí, mất đi cơ hội về giá” -Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/tim-diem-nghen-de-xu-ly-no-xau.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s