Thị phần đất hiếm Trung Quốc sẽ giảm từ 95% xuống 73% đến cuối năm 2015

 Xuất khẩu đất hiếm Trung Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng các công ty vẫn gặp khó khăn do giá thấp và cung từ các đối thủ gia tăng. Trung Quốc xuất 2.196 tấn đất hiếm trong tháng 4, tăng 600% so với cùng kỳ năm ngoái và…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/thi-phan-dat-hiem-trung-quoc-se-giam-tu-95-xuong-73-den-cuoi-nam-2015.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s