TCM tăng vốn điều lệ 492 tỷ đồng

(NDHMoney) CTCP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công (mã TCM – HOSE) đã hoàn tất đợt phát hành 4,4 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/tcm-tang-von-dieu-le-492-ty-dong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s