Sai lầm khi dùng sex làm ‘lá bài’ níu giữ tình yêu

Nhiều cô gái trẻ không hiểu được rằng một khi tình yêu không còn, cố níu giữ cũng chẳng thể làm được gì.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/sai-lam-khi-dung-sex-lam-la-bai-niu-giu-tinh-yeu.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s