Nền kinh tế đói vốn, dân vẫn mua vàng

Việc người dân nhiều nước châu Á (trong đó có Việt Nam) trữ vàng phản ánh nền kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn.

Lực mua vàng vẫn dồi dào, khi vàng đấu thầu của ngân hàng Nhà nước (NHNN) tung ra đến đâu, thị trường hấp…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/nen-kinh-te-doi-von-dan-van-mua-vang.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s