Lo ngại thông tin siết điều kiện xuất khẩu gạo

(TBKTSG Online) – Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết họ đang lo lắng trước thông tin Nghị định 109 sẽ được sửa đổi theo hướng bổ sung điều kiện xuất khẩu gạo, đặc biệt là phải có vùng nguyên liệu.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/lo-ngai-thong-tin-siet-dieu-kien-xuat-khau-gao.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s