Khách hàng SBS phải tạm ngưng giao dịch vì lỗi hệ thống

(TBKTSG Online) – Khách hàng của Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS đã phải tạm ngưng giao dịch vì hệ thống xảy ra lỗi từ đêm 12-8.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/khach-hang-sbs-phai-tam-ngung-giao-dich-vi-loi-he-thong.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s