Hà Nội kiểm tra 11 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá

Sở Tài chính Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm cơ quan này đã thực hiện kiểm tra 11 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá năm 2012, phát hiện một số DN vi phạm về niêm yết giá và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/ha-noi-kiem-tra-11-doanh-nghiep-tham-gia-binh-on-gia.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s