Đề xuất mức phí quản lý chất lượng nuôi trồng thủy sản

Bộ Tài chính đang quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/de-xuat-muc-phi-quan-ly-chat-luong-nuoi-trong-thuy-san.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s