Đề nghị báo cáo tình hình tái cơ cấu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 5605/BKHĐT-QLKTTW đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình tái cơ cấu kinh tế để chuẩn bị báo cáo Chính phủ và Quốc hội.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/de-nghi-bao-cao-tinh-hinh-tai-co-cau-kinh-te.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s