Cienco8 có tổng giám đốc mới

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Xuân Thủy.

Ông Phạm Xuân Thủy giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Cienco8 từ 6/8.
Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/cienco8-co-tong-giam-doc-moi.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s