BlackBerry – sự sụp đổ của một đế chế

Cổ phiếu của hãng điện thoại Canada đạt mốc 236 USD vào tháng 8/2007. Nhìn lại quá khứ, BlackBerry đã không ngờ rằng đó chính là đỉnh báo hiệu sự bắt đầu đi xuống. Bảy tháng trước đó, Apple giới thiệu iPhone thế hệ đầu…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/14/blackberry-su-sup-do-cua-mot-de-che.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s