Bắt đầu khai thác khí mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh

(TBKTSG Online) – Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) bắt đầu khai thác khí mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh. Đây là hai mỏ khí thuộc dự án Biển Đông 1 có thời gian khai thác 25 năm với công suất 8,5 triệu m3 khí và 25 ngàn thùng…

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/bat-dau-khai-thac-khi-mo-hai-thach-moc-tinh.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s