Australia dự kiến thâm hụt ngân sách 30,1 tỷ AUD

Bộ Tài chính và Ngân khố Australia vừa công bố đánh giá Triển vọng tài chính và kinh tế trước bầu cử (PEFO) với tỷ lệ thâm hụt ngân sách không đổi so với dự đoán của chính phủ.

Chi tiết: http://vietf.vn/2013/08/13/australia-du-kien-tham-hut-ngan-sach-30-1-ty-aud.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s